MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE

Mantenir la distància de 1’5m

Ús de mascareta

Gel hidroalcohòlic a l’entrada

Entrada descarregada al mòbil (recomanació)

Espai i materials netejats i desinfectats abans i després de l’activitat

Seguir les senyalitzacions i indicacions de l’organitzador

Si abans de venir penseu que podeu tenir símptomes del covid-19 o heu estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, quedeu-vos a casa si us plau.

Últimes notícies
AGENDA (veure totes)