EL PARC

El turó on es troba el jaciment es coneix amb el nom de turó de can Tacó o d’en Roina i és el més petit dels tres turons que conformen la muntanya de les Tres Creus. Les estructures arqueològiques descobertes fins aquests moments es concentren a la part alta del turó i ocupen una extensió de 2.400 m².

Esplanada d’entrada

Els camins d’accés al jaciment conflueixen en una gran esplanada que disposa d’unes grades de fusta on podreu seure còmodament a l’ombra d’un gran pi. També hi trobareu una font amb aigua fresca. L’aigua sobrant de la font rega un freixe que es va plantar l’any 2011 per donar ombra a l’esplanada.

Recinte arqueològic

L’assentament es troba protegit per una tanca perimetral que envolta tot el recinte. L’entrada se situa a la part nord, on també se situaven els accessos a l’època romana. L’itinerari de visita permet fer un recorregut per les principals dependències del jaciment a través de les diverses plataformes de graves que recuperen la cota dels paviments romans. Està senyalitzat amb plànols i dibuixos restitutius que mostren l’aspecte que tenien les estances al segle II a. de C. Un cop a l’interior, des de la plataforma superior, s’obté una magnífica visió de la plana circumdant, amb la serralada prelitoral a l’est, el naixement del riu Besòs al sud i les muntanyes de Montserrat i la Mola a l’oest. Per contemplar la zona nord cal pujar al turó de les Tres Creus.

Aula d’arqueologia

L’aula d’arqueologia és un espai habilitat per dur-hi a terme tallers d’excavació adreçats principalment a les escoles i al públic familiar. Es troba al a la vessant occidental del turó, enmig d’un bosc d’alzines i roures que li proporcionen ombra i frescor. Disposa d’un gran sorral que conté la rèplica de dues estances de l’assentament a mida real i uns bancs de fusta dissenyats per a atendre les explicacions dels monitors en el decurs del taller.

Aula del bosc

Darrere l’edifici del punt d’informació, en una petita clariana enmig del bosc, hi ha una aula a l’aire lliure destinada a la realització d’activitats escolars relacionades, principalment, amb el medi natural. La superfície, de planta circular, està delimitada per un mur baix i una barana i, igual que l’aula d’arqueologia, es troba protegida del sol per les alzines que hi donen ombra.

Punt d’informació

El punt d’informació del jaciment està situat al vessant oriental del turó. Es tracta d’un petit edifici destinat a rebre els visitants que fou dissenyat amb criteris d’integració en l’entorn. Igual que les plataformes del jaciment, fou construït amb murs de gabions d’acer i pissarra llicorella i s’adequa a la topografia natural de la muntanya. Amb paraules de l’arquitecte que el va dissenyar (Toni Gironès) «els elements constructius (terra, fusta, pedra i vegetació) es disposen com a arquitectures naturals que conformen l’espai i mesuren el temps, tot fent perceptibles els canvis que experimenta la natura en les diverses estacions de l’any». La teulada es va concebre com una terrassa mirador orientada a la plana del riu Mogent.