UNA MICA D’HISTÃ’RIA

L’existència del jaciment es coneixia de fa anys gràcies a les campanyes d’excavació realitzades per Josep Barberà i August Panyella (any 1947) i per l’erudit local Ignasi Cantarell (any 1961), que ja havien remarcat l’interès d’aquest emplaçament per l’estudi del procés de romanització de les terres catalanes. A partir d’aleshores, el jaciment es va incloure en diverses publicacions d’àmbit local i comarcal efectuades, entre d’altres, per l’arqueòleg granollerí Josep Estrada i Garriga. L’any 1983 va ser inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.

Això no obstant, les intervencions arqueològiques no es van reprendre fins l’any 2003 quan, sota el patrocini dels ajuntaments de Montmeló i Montornès del Vallès, es va dur a terme una primera campanya d’excavacions destinada a delimitar el jaciment i a avaluar la importància i l’estat de conservació de les estructures. Els òptims resultats obtinguts en aquella intervenció van animar a prosseguir amb la recerca, ja sota l’empara científica de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) que, des de l’any 2004, dirigeix les diverses intervencions arqueològiques que s’efectuen al jaciment amb la col·laboració del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona.