RESTAURACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS RECUPERATS A LES DARRERES CAMPANYES D’EXCAVACIÓ AL JACIMENT DE MONS OBSERVANS

Aquest estiu han començat les tasques de restauració de diversos materials arqueològics procedents de l’assentament romà de Mons Observans. La restauració, que les conservadores Débora Iglesias i Isabel Parra (CRAT) estan duent a terme al Museu Municipal de Montmeló, es financia gràcies a un ajut de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona (programa de conservació i restauració). Les peces objecte de restauració (alguns atuells ceràmics i diversos fragments d’un paviment que decorava una de les estances nobles de l’assentament) han de formar part d’una exposició monogràfica que el museu dedicarà properament al jaciment i que ha de servir de complement a la visita del recinte arqueològic.