LES ÀMFORES DE MONS OBSERVANS

El proppassat dissabte 16 de maig, amb motiu de la Nit dels Museus, els investigadors César Carreras i Esther Rodrigo van presentar a Mons Observans els resultats de la recerca que estan duent a terme sobre les àmfores recuperades al jaciment de Can Tacó – Turó d’en Roina. A través d’aquest estudi han posat en evidència que els antics habitants de l’assentament consumien vins, olis i salaons procedents de diversos indrets de la Mediterrània.

Al costat de les àmfores ibèriques i les àmfores romanes de producció local (Laietània) i hispànica (costa bètica), han documentat la presència d’àmfores itàliques procedents de les regions de la Calàbria, la Campània, l’Etrúria i Palerm, àmfores gregues de l’Illa de Rodes i àmfores púniques de l’illa d’Eivissa i del nord d’Àfrica. Algunes d’aquestes àmfores encara conservaven el segell que, en alguns casos, ha permès precisar­ne la cronologia i identificar­ne la procedència exacta. L’estudi posa de relleu que les tipologies documentades a Mons Observans són molt similars a les efectuades als jaciments romans d’Empúries, Tarraco i Ilturo entre la segona meitat del segle II a C i la primera meitat del segle I a C.