cap de setmana iber a Catalunya

VISITA IBERA A MONS OBSERVANS

El diumenge 15 d’octubre, amb motiu de la celebració del cap de setmana iber a Catalunya, Mons Observans oferirà de nou la visita teatralitzada ibera “La mirada d’Akaïs” en la qual es presenta l’assentament romà republicà de Can Tacó des del punt de vista de la població ibera que habitava les terres del Vallès als inicis de la romanització. La visita està protagonitzada per Akaïs, una dona ibera que treballava a les ordres del magistrat que governava el palau i que acompanya els visitants a fer un recorregut pels diversos espais de treball de l’assentament: els magatzems, la cuina, les cisternes, etc. Mentre fa la visita Akaïs reflexiona en veu alta sobre el paper que van tenir els romans en la desaparició de la cultura ibèrica i explica com van viure els ibers aquest moment de canvi en el qual van perdre, fins i tot, la seva pròpia llengua.

La visita es va presentar el mes de maig de 2016 en el marc del programa Mons Observans cap al tard per complementar la visita romana “El pintor pompeià” i es va tornar a representar durant les Nits d’Estiu a la Romana del mateix any. Aquesta serà la primera representació del 2017. Les visites teatralitzades es realitzen el tercer diumenge de cada mes, coincidint amb el cap de setmana que Mons Observans dedica al públic familiar. A més de les visites s’ofereixen tallers familiars que es van alternant mensualment a fi de variar l’oferta cultural del jaciment (taller d’arqueologia, de jocs romans, d’indumentària, etc.). Tant les visites com els tallers es poden concertar a través de la pàgina web www.monsobservans.cat